TIN MỚI NHẤT

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ
21/01/2019
Tác giả Lâm Thanh Huyền - Như Nguyện dịch
Truyện ngụ ngôn Phật giáo : Cá và Sóng
21/01/2019
Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta ...